Werking

Voedselpakketten

Het verdelen van voedselpakketten is de prioritaire activiteit van Sint Vincentius.

De gezinnen kunnen twee maal per maand een voedselpakket afhalen namelijk:

 • Tweede maandag van de maand van 15h00 tot 18h00
 • Vierde donderdag van de maand van 15h00 tot 18h00

Wanneer onze organisatie van de gemeentelijke sociale dienst melding krijgt van een crisissituatie kan dit gezin dezelfde dag nog een voedselpakket komen afhalen.

Broodbedeling

De weken dat er geen voedselbedeling georganiseerd wordt is er een broodbedeling.

Deze bedelingen vinden plaats:

 • Eerste dinsdag van de maand
 • Derde dinsdag van de maand
 • Eventueel 5de dinsdag van de maand

De gezinnen kunnen dan brood voor een week komen afhalen. Ook andere voorradige producten kunnen dan bekomen worden zoals groenten, fruit, gebak, melkproducten enz.

Paas- en kerstpakket

In de paas- en kerstperiode trachten de vrijwilligers van de hulpvragende gezinnen iets extra te geven.

Er wordt dan een extra pakket samengesteld en in de mate van het mogelijke worden er producten voorzien welke nooit in de "dagelijkse" pakketten te vinden zijn.

Voedselbedeling

Sint Vincentius Leopoldsburg organiseert op regelmatige tijdstippen voedselbedelingen. We proberen zo gezinnen met moeilijkheden te ondersteunen en te helpen.

Gezinnen uit Leopoldsburg die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door het plaatselijke OCMW kunnen een voedselpakket afhalen bij Sint Vincentius Leopoldsburg.

Tevens kunnen de gezinnen die door Kind en Gezin en CAW (Centrum Algemeen Welzijn) doorverwezen worden naar Sint Vincentius Leopoldsburg voor een beperkte periode (3 maanden) een voedselpakket komen afhalen. Tijdens deze periode van 3 maanden zal steeds getracht worden het gezin in contact te brengen met de gemeentelijke sociale dienst.

Sint Vincentius heeft verschillende kanalen waar voedselproducten worden opgehaald zoals

 • Voedselbank
 • Europese Gemeenschap via POD-mi
 • Plaatselijke onderwijsinstellingen organiseren jaarlijks een inzameling
 • Groenten- en fruitveilingen via Depot Margo
 • Enkele plaatselijk handelaars en grootwarenhuizen schenken hun voedseloverschotten
 • Voedselproducenten
 • Giften van particulieren

De voedsel- en andere bedelingen vinden plaats in het vroegere sociaal huis: Tramstraat, 43 te Leopoldsburg.

Meer info


Babywinkel

Voor hulpvragende gezinnen met baby’s is het soms nog moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen.

Sint Vincentius Leopoldsburg heeft ten behoeve van deze gezinnen een babywinkel ingericht. Deze gezinnen hebben de mogelijkheid om regelmatig een bezoek te brengen aan een babywinkel. In de mate van het mogelijke is alles wat een baby nodig heeft voorhanden o.a.;

 • Kinderwagen, buggy
 • Kinderbedje, kinderpark, kinderstoel
 • Kinderbadje, verzorgingsproducten
 • Babykleding
 • Pampers ©
 • Papflessen, flessenverwarmers
 • Aankoopbon voor een tussenkomst bij de aankoop van babyvoeding bij de plaatselijke apothekers.
 • Babyspeelgoed

Fietsatelier

Ook mobiliteit is voor de gezinsleden van de hulpvragende gezinnen soms een probleem.

Sint Vincentius Leopoldsburg is dan ook gestart met een fietsatelier. Een 9-tal vrijwilligers sleutelen iedere maandagvoormiddag aan fietsen (heren-, dames-, jongeren- en kinderfietsen) zodat deze rijwielen zowel technisch als verkeerstechnisch in orde zijn om te gebruiken in het dagdagelijks verkeer. Deze worden ook geschonken aan de personen welke door de sociale dienst door verwezen zijn.

Het fietsatelier is gevestigd in het vroegere IWM-gebouw: IJzerlei, 2 (het witte gebouw tussen de overweg en de IJzerlei).


Speelgoedverdeling

Sint Vincentius Leopoldsburg tracht ook om de kinderen van de hulpvragende gezinnen toch sinterklaasfeest te geven.

Om die reden zamelt Sint Vincentius heel het jaar speelgoed in. In de sinterklaasperiode organiseert Sint Vincentius een speelgoedverdeling. De ouders dan speelgoed komen kiezen zodat ze hun kinderen op 6 december ook kunnen verrassen met mooi speelgoed, boeken, gezelschapsspelletjes enz.

Ook wordt er gezorgd dat er wat snoep en fruit kan worden meegegeven.


Kledij

In Leopoldsburg is reeds meer dan 25 jaar ’t Kapstokske actief.

Deze vrijwilligersorganisatie zamelt kledij in . De hulpvragende en kansarme gezinnen van Leopoldsburg kunnen bij deze organisatie terecht voor kleding. Sint Vincentius Leopoldsburg heeft met ‘t Kapstokske een samenwerking uitgebouwd wat betreft het inzamelen en verdelen van kledij.

Meer info