Steun

© Copyright disclaimer: Foto van www.freepik.com
Welkom bij de Sint-Vincentius Conferentie Leopoldsburg

Hoe Sint-Vincentius steunen?

Bedrijven of restaurants met voedseloverschotten kunnen deze steeds aan ons doneren. We organiseren ook op vaste data voedselbedelingen die de minderbedeelden ondersteunen. Ook babyartikelen en speelgoed kan u bij ons kwijt. We verdelen dit en maken speelgoedpaketten voor gelegenheden zoals Sinterklaas. Verder kan u fietsen die u niet meer gebruikt ook altijd binnenbrengen in ons fietsatelier. Negen vrijwilligers herstellen de fietsen en maken ze klaar voor gebruik. Deze worden vervolgens beschikbaar gesteld aan mensen die geselecteerd worden door het OCWM. Verder kan u ook altijd een financiële gift doen.

Meer info

Voedseloverschot

Binnengebrachte voedseloverschotten worden verdeeld onder de gezinnen.

Babyartikelen

Niet meer gebruikte artikelen worden ingezameld en verdeeld onder de gezinnen.

Speelgoed

Speelgoed wordt verzamelt en gebundeld in pakketten die we met Sinterklaas uitdelen.

Fietsen

De fietsen worden hersteld en opgemaakt. Vervolgens worden ze verdeeld via het OCMW.

U wenst een fiscaal attest
 • U stort uw bijdrage via de Nationale Raad Sint Vincentius.

  Rekeningnummer: BE02 3100 3593 3940

  Vermeld als referentie:
  "Voor Sint Vincentius Leopoldsburg"

  Sint Vincentius Leopoldsburg ontvangt 85% van uw gift.

 • U levert uw bijdrage via ons Crowdgiving project.

  Sint Vincentius Leopoldsburg ontvangt 100% van uw gift.

U wenst geen fiscaal attest

U kan ook rechtstreeks een bijdrage leveren. U geniet dan niet van een belastingsvermindering zoals hierboven vermeld.

Rekeningnummer: BE45 9730 6192 0689

Sint Vincentius Leopoldsburg ontvangt 100% van uw gift.

Financiële gift

Help ons anderen te helpen. Alle giften zijn welkom! U kunt ook maandelijks een kleine bijdrage storten (vb. € 10) via domiciliëring.

Wenst u te genieten van een belastingvermindering, dan stort u aan de Nationale Raad Brussel met vermelding 'Sint Vincentius Leopoldsburg'.

Als u op jaarbasis voor minstens 40 euro schonk aan de Sint-Vincentius vereniging, hebt u recht op een fiscaal attest. U ontvangt uw attest per post vanaf de maand maart van het jaar na je gift(en). Je voegt dit toe aan uw belastingaangifte.

Uw attest geeft recht op een belastingvermindering van 40% op het geschonken bedrag. Een gift van 40 euro kost je dus in feite maar 24 euro. De Sint-Vincentius vereniging geeft aan de overheid door wie een fiscaal attest ontving.

U kunt ook rechtstreeks storten, u geniet dan niet van een belastingsvermindering zoals hierboven vermeld.


Gift via duo-legaat: Wit u Sint-Vincentius opnemen in uw testament, kies dan voor een duo-legaat. Dit is fiscaal voordelig voor uw erfgenamen en voor ons. Informeer bij uw notaris.

Hartelijk dank voor uw steun aan onze vereniging!