Inzameling knuffels

Recent Nieuws

Pastadag
25 Mar, 2024
Schoolbezoek
12 Mar, 2024
Jaarlijkse eetdag
3 Mar, 2024
Speelgoedinzameling
20 Jan, 2024
Woonzorgcentrum Reigersvliet zamelt knuffels in t.v.v. de kansarme gezinnen.

Inzameling knuffels

Door de medewerk(st)ers van het woonzorgcentrum Reigersvliet werd de voorbije weken een knuffel inzamelactie georganiseerd. Deze ingezamelde knuffeldiertjes (6 zakken) werden aan de vrijwilligersorganisatie Sint Vincentius gegeven om deze, in de eindejaar periode, te verdelen aan de kinderen van de hulpvragende gezinnen.

Verschillende knuffels opgesteld op een tafel.

Bij de voedselbedeling van voorbije donderdag werden deze knuffels op tafel gelegd. De kinderen hadden de mogelijkheid om zelf een keuze te maken welke knuffels ze graag wilden. Gewoon het feit dat ze zelf konden uitzoeken en kiezen was voor hen fijn. De vrijwilligers van Sint Vincentius Leopoldsburg zagen dan ook maar alleen blije en tevreden kindergezichten. Ook de ouders, die niet vergezeld waren van hun kinderen, namen met veel plezier en genoegdoening knuffels mee. Bedankt medewerk(st)ers van woonzorgcentrum Reigersvliet.