Links

Nationaal bestuur Sint-Vincentius

Vincent de Paul Belgium is de Belgische federatie van 300 aangesloten verenigingen actief in plaatselijke armoedebestrijding. Met meer dan 5 800 vrijwilligers helpen wij jaarlijks 150 000 families in moeilijkheden met sociale kruideniers, voedselpakketten en meer.

Bezoeken

Kinderarmoede

Het Kinderarmoedefonds verleent steun aan innovatieve & langlopende lokale projecten die uitsluiting van kansarme kinderen en hun gezinnen tegengaan.

Bezoeken

RIMO

RIMO Limburg ondersteunt en versterkt kwetsbare groepen.

Bezoeken

Armoedebestrijding

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting evalueert de effectiviteit van de grondrechten van de personen die in moeilijke socio-economische omstandigheden leven.

Bezoeken

Welzijnszorg

Welzijnszorg is de grootste beweging tegen armoede in Vlaanderen en Brussel.

Bezoeken

Open hart Paal

OpenHart is een organisatie die zich inzet om de acute noden van mensen in armoede te verlichten.

Bezoeken

Provinciaal bestuur Sint-Vincentius

Sint-Vincentius is de vrijwilligersvereniging van mensen met een hart voor medemensen in armoede.

Bezoeken

Koning Boudewijnstichting

Koning Boudewijnstichting - Samen werken aan een betere samenleving

Bezoeken

CAW

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn.

Bezoeken

Welzijnsschakels

Welzijnsschakels zijn 188 welzijnsschakelgroepen met duizenden mensen die zich vrijwillig inzetten in de strijd tegen armoede, sociale uitsluiting en discriminatie en voor een rechtvaardige en duurzame samenleving waarin iedereen meetelt.

Bezoeken

Netwerk tegen armoede

In het Netwerk tegen Armoede werken 58 verenigingen in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. In de verenigingen staan mensen die in armoede leven centraal. Zij nemen er op alle niveaus het woord. Deze verenigingen kunnen voor ondersteuning van hun werking beroep doen op het team van het Netwerk tegen Armoede.

Bezoeken

Samen tegen armoede

Onbetaalbaar? Onaanvaardbaar! | Samen tegen Armoede

Bezoeken